17
درد مچ پا می تواند متفاوت باشد که یک نوع درد مچ پا در هنگام خواب و دیگری درد مچ پا درهنگام راه رفتن است.برخی از دردهای پا ممکن است مشکلات جدی را ایجاد کنند و در طولانی مدت به درازا کشیده شود به طوریکه خودتان نتوانید آن را درمان کنید، یا دچار مشکلی هستید که مفاصل یا بافت نرم…